Het voormalige gildenhuis van de Zilversmeden is één van de verborgen stadsparels in Antwerpen. Achteraan een gangetje in de Lange Koepoortstraat en met de Oude Beurs en de Hofkamer als buren is het onderdeel van een site uit de zestiende en zeventiende eeuw.

Ada & Wim renoveerden de Zilversmidskamer tussen 1996 en 2018 en illustreren beknopt enkele weetjes en feitjes uit de geschiedenis van dit bijzondere pand.